ទ្រាំលែងបាននឹងទង្វើកាលពីយប់មិញរឿងឡាយកាត់សក់! ស្រាប់តែគូស្នេហ៏ចេញមុខបកស្រាយភ្លេតថា…

ក្រោយពីដើរដល់ផ្លូវបែក ស្រាប់តែយប់មិញថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ អារុណ រស្មីធ្វើការឡាយវិដេអូកាត់សក់ និងបង្ហាញពីការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំង។ ដោយឡែកងាក

មកគូស្នេហ៏វិញមិនចាំយូរ ស្រាប់តែបង្ហោះសារតបបែបនេះថា៖«អាក្រក់ល្អសរខ្មៅ ទុកឲ្យទេវតាជាអ្នកសម្រេចចុះ ខ្ញុំមិនLive ខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់អនឡាញខ្ញុំមិនចង់ល្បី ជាមួយហ្នឹងរឿង ឥតប្រយោជន៍ អ្នកណាស្អប់ហើយគិតអា

ក្រក់លើខ្ញុំ សូម unfollowរឺក៍ប្លុកខ្ញុំចោលទៅ ពួកអ្នកមិនដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងពួកខ្ញុំទេ ឈឺឆ្អាលនាំតែបាបកម្មទេណា ជនិន្ទ្រ អរុណ រស្មី អ្នកអាចយកភាពឆ្កួតៗដែលអ្នកសាងដាក់ខ្ញុំទាំងអស់ ទៅឡាយយក Views បាន ប៉ុន្តែអ្នក

មិនអាចយកអនាគត់ខ្ញុំទៅបំផ្លាញបានទេ គ្មានមនុស្សស្រីណាគេយក មនុស្សដែល ទន់ជ្រាយ សាំញុាំ តាប៉ែ អួត កុហក់គ្រប់រឿង យកមកធ្វើជាគូនោះទេ អ្នកខុសដាក់ខ្ញុំច្រើនសា អ្នកតែងតែធ្វើឡប់ៗគម្រាមខ្ញុំ ខ្ញុំក៍លើក

លែងព្រោះអាណិតហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនិងកែរ តាមនៅតែដដែល អ្នកធ្វើខុសហើយមកសុំមនុស្សស្រីប្រហែលខ្ញុំបែក អោយខ្ញុំលុបអ្វីដែលពាក់ពន្ធ័និងអ្នកចោល ខ្ញុំក៍លុប តែហេតុអ្វីអ្នក យករូបខ្ញុំទៅផុសដូចគ្មានរឿង

អីចឹង រួចហើយLive ទង្វើមិនថ្លៃថ្លូរ យករូបខ្ញុំធ្វើជាប្រធានបទ ក្នុងការLive អោយគេគិតថាខ្ញុំ ធ្វើបាបអ្នក នេះខ្ញុំមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ អ្នកជាអ្នកធ្វើបាបខ្លួនឯងតើ មិចខ្ញុំជាអ្នកខុសទៅវិញ ខ្ញុំសូមអង្វរណា ឈប់បង្ករឿងទៀតទៅ អាណិតខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំផង សង្ឃឹមថា អ្នកបានអានហើយក៍យល់ពីខ្ញុំសូមអរគុណ😢🙏🙏»៕