មិនចាំយូរ! ក្រោយភរិយាប្រកាសលែងលះ ស្រាប់តែលោក ស៊ុក សុភាលើកយករឿងនេះមកឆ្លើយតបកក់ក្តៅថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បរទេស៖ ក្នុងថ្ងៃនេះ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បើយោងតាមប្រភពភរិយាលោក ស៊ុក សុភា ស្រាប់តែប្រកាសលែងលះផ្អើលពេញបណ្តាញសង្គម ព្រោះកន្លងមកពួកគាត់តែង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចែកចាយរូបភាពស្វីតៗនៅលើបណ្តាញសង្គមជាហូរហែល។ ដោយឡែកក្រោយមានរឿងបែបនេះ មិនចាំយូរ ក្នុងនាមជាស្វាមីក៏បានឆ្លើយតបបែបនេះថា៖«ហេតុនៃការស្វែងរកធម៌ត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ មូលហេតុដែលព្រះពុទ្ធស្វែងរកធម៌ត្រាស់ដឹង គឺ

មកពីមានទុក្ខឬបញ្ហាជីវិតដែលកំពុងតែកើតមានជាក់ស្ដែង ។ ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង គឺជាដំណើរធម្មជាតិដែលបង្កើតបានជាជីវិត រួមទាំងបញ្ហាដែលជាប់មកជាមួយជីវិត។ ពាក្យថាស្វែងរកធម៌មិនមែនមានន័យថា រកផ្លូវគេចវេសចេញពី

សង្គមទៅតាំងខ្លួននៅទីខ្ពស់ដាច់ពីសង្គមមនុស្ស និងសម្ងំរកសុខតែម្នាក់ឯងទេ តែផ្ទុយទៅវិញ គឺជាការស្វែងរករបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជីវិត ដែលវាកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងតែម្ដង ។

គោលបំណងនៃការស្វែងរកការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធ គឺយកមេរៀនដែលសិក្សាអំពីធម៌មកដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតដែលកំពុងកើតមានជាក់ស្ដែង ។ មេរៀនដំបូងដែលព្រះពុទ្ធបានបង្រៀន គឺរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហា៤យ៉ាង

នោះគឺ អរិយសច្ច:ទាំង៤មានដូចជា៖ ១-ទុក្ខសច្ច: ជាសេចក្ដីពិតដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវមានទុក្ខ មានបញ្ហា មិនថាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់ រាស្ត្រ មន្ត្រី ស្ដេច ចក្រពត្តិឬមានឋាន:តួនាទីជាអ្វីក៏ដោយ ។ ២-សមុទយសច្ច: ជាសេចក្ដីពិត ហេតុដែលនាំឱ្យកើតទុក្ខឬបញ្ហា សេចក្ដីទុក្ខឬបញ្ហារបស់មនុស្សមកពីការពង្រីកនៃសេចក្ដី

លោភលន់ ទោស: មោហ: តណ្ហា កិបកេងប្រវញ្ចព្យាបាទគ្នារបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ដោយគ្មានដែនកំណត់។ ៣-ទុក្ខនិរោធសច្ច: ជាសេចក្ដីពិតថា ទុក្ខឬបញ្ហាទាំងអស់នោះ គេអាចរលត់បានដោះស្រាយបាន ដោយការរំលាយតណ្ហា ភាពលោភលន់ ហិង្សា មោហ: រៀនចេះធ្វើទានរក្សាសីលធ្វើសមាធិ បង្កើនបញ្ញាបន្ដិចម្ដងៗដែលមនុស្សម្នាក់ខំធ្វើ ។ ៤_មគ្គសច្ច: ជាសេចក្ដីពិតថា ផ្លូវទាំងប្រាំបីប្រការ អាចនាំមនុស្សទៅកាន់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខបាន អដ្ឋង្គិកមគ្គ គឺផ្លូវប្រកបដោយអង្គ៨ដែលនាំអោយយើងរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខ៖ ១-សម្មាទិដ្ឋិ (ការមានទស្សនៈត្រូវ) ២-សម្មាសង្កប្បៈ (ការគិតត្រូវ) ៣-សម្មាវាចារ (ការនិយាយត្រូវ) ៤-សម្មាកម្មន្តៈ (ការធ្វើអំពើត្រូវ) ៥-សម្មាអាជីវៈ (ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ) ៦-សម្មាវាយាម (ការព្យាយាមត្រូវ) ៧-សម្មាសតិ (ការមានសតិត្រូវ) ៨-សម្មាសមាធិ (ការធ្វើឫតាំងចិត្តអោយត្រូវ)។ »៕